Král Ludvík XIV.

Král Ludvík XIV., který vládl Francii v létech 1643 – 1715, proslul slavnou větou: „L`Etat, c`est moi.“ Tedy „Stát jsem já.“ Když se o Ludvíkovi XIV. už několik staletí píše a mluví jako o králi Slunce (roi-Soleil), není to žádný náhlý poetický rozmar historiků, nýbrž příměr, který sám Ludvík pečlivě a neúnavně pěstoval. Král Slunce ovšem nedokázal uhlídat svůj...

Celý článek