Belgie

V západní Evropě, obklopeno vyspělými evropskými státy a s přístupem k Severnímu moři, leží Belgické království, zkráceně Belgie. Belgie není jen členským státem NATO a Evropské unie, ale rovněž „sídelní zemí” mnoha významných evropských a mezinárodních organizací, orgánů a institucí. Před návštěvou Belgie by se cestující měli ve svém zájmu seznámit s bezpečnostními informacemi...

Celý článek