V západní Evropě, obklopeno vyspělými evropskými státy a s přístupem k Severnímu moři, leží Belgické království, zkráceně Belgie. Belgie není jen členským státem NATO a Evropské unie, ale rovněž „sídelní zemí” mnoha významných evropských a mezinárodních organizací, orgánů a institucí. Před návštěvou Belgie by se cestující měli ve svém zájmu seznámit s bezpečnostními informacemi českého ministerstva zahraničních věcí.

Belgie, království s mocnými sousedy a mořem

Belgické království, Belgie, má s Francií nejdelší hranici – 620 kilometrů (na jihu Belgie). Hranice s Lucemburskem je dlouhá 148 km, s Nizozemskem na severu 450 kilometrů. Tyto dvě země jsou často nazávány společně s Belgií zeměmi Beneluxu. Východní hranice mezi Belgií a Německem je dlouhá 167 kilometrů. Břeh Severního moře, které omývá Belgii na severozápadu, je dlouhý šestašedesát kilometrů.

Tři jazyky v zemi – a jde to

V Belgii jsou se mluví třemi jazyky, které jsou uzákoněny jako oficiální:

 1. nizozemština,
 2. francouzština
 3. a němčina.

Jinak – kulturně, politicky a sociologicky – se Belgie tradičně dělí na Vlámy mluvící nizozemsky a Valony hovořící francouzštinou. Protože v zemi žije ještě nezanedbatelní menšina německy mluvících obyvatel (představující 75 tisíc obyvatel), země se také dělí podle principu jazykového:

 1. Vlámského společenství (Vlaamse Gemeenschap)
 2. Francouzského společenství (Communauté francaise)
 3. Německojazyčného společenství (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Většina obyvatel Bruselu se hlásí k francouzské jazykové příslušnosti, přibližně 15 % k vlámské jazykové příslušnosti.

Náboženské složení

Zhruba tři čtvrtiny Belgičanů se hlásí ke katolické víře, a sice ve Vlámsku 76 %, ve Valonsku 66 procent.

Belgie, přístav Antverpy

 • Asi deset procent obyvatel Belgie se prohlašuje za agnostiky
 • 12 % za „volnomyšlenkáře“. 
 • Nejpočetnější náboženská menšina je muslimská, čítá přibližně 400 až 500 tisíc osob a je soustředěna převážně ve velkých městech, hlavně v Bruselu a v Antverpách. Disponuje asi 280 mešitami a modlitebnami.
 • Věřících protestantského vyznání je kolem jednoho procenta,
 • židovská náboženská menšina má zhruba 35 tisíc lidí.

Obyvatelstvo Belgie

Na počátku roku 2016 měla Belgie 11 250 585 obyvatel. Země vykazuje mírný růst obyvatelstva. Mezi lety 2014 a 2015 šlo o přibylo přibližně 50 tisíc obyvatel. Jako i v jiných vyspělých evropských zemích dochází také v Belgii ke stárnutí obyvatelstva a přírůstku je dosahováno především migrací. Přirozený nárůst je zanedbatelný.

Největší belgická města

 • Brusel (1.018 029)
 • Antverpy (448 709)
 • Gent (226 220)
 • Charleroi (200 578)
 • Lutych (195 576)
 • Bruggy (117 351)

Belgické regiony a provincie

Region
•  Provincie Provinční město Počet obyvatel
Vlámský region (Vlaams Gewest)
•  Antverpy Antverpy 1 688 493
•  Vlámský Brabant Lovaň 1 044 133
•  Východní Flandry Gent 1 389 450
•  Západní Flandry Bruggy 1 141 866
•  Limburk Hasselt 814 658
Valonský region (Région Wallone)
•  Valonský Brabant Wavre 366 481
•  Henegavsko Mons 1 290 079
•  Lutych Lutych 1 040 297
•  Lucemburk Arlon 258 547
•  Namur Namur 458 574
Bruselský region 
Brusel

Národnostní složení

 1. Vlámové (osoby žijící ve Vlámsku): 6 471 996 (2016) Belgičané + cizinci
 2. Valoni (osoby žijící ve Valonsku): 3 598 058 (2016) Belgičané + cizinci
 3. Region Brusel (dvojjazyčný) 1 180 531 (2016) Belgičané + cizinci

Informace před cestou do Belgie

Belgie: Bezpečnostní situace

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje občany, že v souvislosti s teroristickými útoky v Bruselu dne 22.3.2016 a v návaznosti na další vývoj situace pro celé území Belgie platí bezpečnostní stupeň číslo 3 (vážná hrozba útoků). Je vhodné přizpůsobit tomuto zvýšenému stupni ohrožení své chování a věnovat pozornost potenciálně rizikovým faktorům. Je nutné sledovat pokyny belgických bezpečnostních orgánů a řídit se jimi. Doporučujeme omezit pohyb poblíž veřejných budov a na místech s vyšší koncentrací osob.

 • Mezinárodní letiště Zaventem je v plném provozu. Před příjezdem na letiště mohou probíhat kontroly. Detailní informace o situaci a o dopravě na letiště lze získat na stránkách letiště: brusselsairport.be/en/.
 • Letiště Zaventem doporučuje: vytisknout si letenku a palubní lístek, striktně dodržovat omezení přepravy určitých předmětů a látek, dostavit se 2-3 hodiny před cestou, dodržovat omezení vstupu do odbavovací haly jen pro cestující, mít neustále k dispozici osobní doklad.
 • MHD v Bruselu je v plném provozu. Pro plánování trasy je možné využít adresu: stib­mivb.be (stránky jsou dostupné i v anglickém jazyce).

Obdobně jako v ostatních státech EU byla zvýšena bezpečnostní opatření na ochranu klíčové infrastruktury, včetně hraničních přechodů, letišť a nádraží. Na některých hraničních přechodech mezi Belgií a sousedními státy může dojít k namátkovým kontrolám.

 • Aktuální doporučení belgického krizového centra jsou k dispozici na webu: centredecrise.be.
 • Cestovatelům naše ministerstvo doporučuje zaregistrovat se do systému dobrovolné registrace občanů, cestujících do zahraničí DROZD na adrese: drozd.mzv.cz.
 • V případě nouze lze kontaktovat Velvyslanectví ČR v Bruselu na telefonním čísle pohotovosti: +32­477­257104.

Tyto informace jsou stále aktuální (červen 2017). Jejich platnost lze zkontrolovat na oficiálním webu MZV ČR.

Belgie: Velvyslanectví Brusel

Ambassade de la République tchèque
154, Avenue Adolphe Buyl, 1050 Bruxelles
Telefon: +322/6418930, sekretariát vv – 6418932, zást. vv. – 6418935, konzulka – 6418943, FHÚ – 6418933
Nouzová linka: 0
E-mail: brussels@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: consulary_brussels@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brussels
Vedoucí úřadu: Mgr. Jaroslav KURFŰRST
Funkce: VZÚ
Diplomatická působnost: diplomatická a konzulární pro Belgické království
Časový posun: 0 hod
Provozní hodiny úřadu: pondělí–pátek 08:00–16:30

Kontaktní cizí úřad: Belgie – Velvyslanectví Belgického království

Belgie – Velvyslanectví Belgického království
Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Telefon: 257 533 525, 257 533 283 (Ambassador´s Secretary)
Fax: 257 533 750
E-mail prague@diplobel.fed.be
Web: www.diplomatie.be/prague
Vedoucí úřadu: J.E. p. Grégoire VARDAKIS
Funkce: Velvyslanec
Provozní hodiny úřadu: 08.30 – 12.30 14.00 – 17.00 /Po-Pá/
Ekonomické a obchodní oddělení Valonského a Bruselského regionu
Myslíkova 31, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Telefon: 224 934 570
E-mail prague@awex-wallonia.com
Zastoupení Vlámského společenství / Kulturní oddělení
Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Telefon: 257 532 484
E-mail: prague@flanders.cz
Zastoupení Francouzského společenství a Valonského regionu Belgie / Kulturní oddělení
Myslíkova 31, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Telefon: 224 934 574
Fax: 224 934 575
E-mail: bureau@walbru.cz
Ekonomické a obchodní oddělení Vlámského regionu
Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Telefon: 257 530 626
Fax: 257 533 799
E-mail: prague@fitagency.com
Konzulární oddělení
Telefon 257 533 524
Provozní hodiny úřadu 09.00 – 12.00 14.00 – 16.00 (Po – Čt) 09.00 – 12.00 14.00 – 15.00 (Pá)

Zdroj: S využitím oficiálních informací MZV ČR

Foto: Belgie, přístav Antverpy (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.