Osobitá Bretaň s četnými rybářskými přístavy i se starou tradicí válečného námořnictva je jednou z nejpřitažlivějších a nejnavštěvovanějších turistických a rekreačních oblastí Francie. Je svérázná a zajímavá podnebím, krajinou, gastronomií, sídly i obyvateli.

Krásy Bretaně

Pobřeží Bretaně omývané Atlantickým oceánem je nesmírně členité, na většině míst skalnaté a rozervané příbojem. Nejzajímavější místa lze nalézt v okolí mysů Pointe du Raz, Pointe de Penhir, Pointe de Penmarch či Cap Fréhel.

Francie, Bretaň

V Bretani „něco pro sebe“ nalezne asi každý:

 • ať už to bude některý z početných hradů;
 • duny a majáky, moře nespoutané i klidné;
 • boží muka a kapličky skryté v zákoutích venkova;
 • středověké kalvárie;
 • prehistorické megalitické památky,
 • jedinečné přístavy;
 • raisová pobřeží.

Bretaň je zemí tvořenou na jedné straně vřesovišti a dunami, na straně druhé poryvy větru, drsným mořským pobřežím i zelení chráněných území.

Dovolená v Bretani

Přímořský povrch Bretaně představuje jednu třetinu francouzského pobřeží, což jsou tři tisíce kilometrů, přičemž žádný bod není vzdálený od moře více než 80 kilometrů.

 • Souostroví a mořské zálivy, granitové útesy, pláže s jemným pískem nabízí široký výběr aktivit.
 • Od prosté vyhlídky na moře,
 • přes vyjížďky na motorových lodích nebo plachetnicích
 • až po návštěvy rybářských přístavů s loděmi všeho druhu, každému po jeho chuti.

Voda je pro Bretaň příznačná, neboť celé její území je protkáno početnými řekami, proudy a kanály. Zájemcům o moře, vodu a všechno související jsou k dispozici:

 • mořská muzea,
 • muzea rybolovu a lodí,
 • majáky i akvária.

Kamenná Bretaň

Nejpoužívanějším stavebním materiálem tu byla žula. Říká se, že z ní jsou i zdejší lidé, kteří po staletí hájili své živobytí pouze tvrdou prací. Muži se zde rodí jako námořníci nebo rybáři. Do místních tržnic, restaurací a hospůdek dodávají čerstvé plody moře: langusty, humry, krevety, ústřice a mnoho dalších mořských plodů určených k přípravě jedinečných specialit.

Hrady a zámky všech slohů

Bretaň v rámci Evropy vyniká jedinečnou hustotou zámků a šlechtických sídel, které představí různé stavební styly: feudální opevnění orientovaná jak k pevnině, tak k moři, plaménkovou gotiku hradů a tvrzí, i sídla vyznačující se vším pohodlím.

Bretaň a megality

I když přítomnost člověka je dokázaná v Bretani již před více než 500 000 lety, nejpozoruhodnější monumenty byly vystavěny v průběhu doby neolitu (5000-200 před n. l.). Vztyčené kameny, samostatné nebo skupinové menhiry a velká kolektivní pohřebiště – dolmeny. Tyto podivné kameny nechají nikoho lhostejným. Přímo detektivní záhadou zůstává Carnac. Tisíce kamenů různých velikostí se tu tyčí k nebi v osm kilometrů dlouhém pásu v několika řadách vedle sebe. Kdysi jich bývalo kolem 15 000, dnes zbývá asi 10 000 kamenů. Byly vztyčeny asi před 6000 lety. Nejdůležitější je Ménec, jeden kilometr dlouhý a 100 metrů široký pás menhirů, dále jsou to Kerlescan a Kermario. 

Církevní památky

Církevní památky tvoří další výraznou kapitolu architektonických dějin Bretaně. Přestože Bretaň je sídlem devíti katedrál a stojí zde překrásné románské, a zvláště gotické chrámy, jsou to především její prosté vesnické kostely, kapličky a její nespočetné kalvárie při cestách, jimiž Bretaň potvrzuje svou originalitu.

 • Stejně tak jsou neobyčejně originální farní usedlosti, které vytvářejí zcela udivující architektonické celky (skládající se ze hřbitova, kostela, kalvárie, kostnice a vstupní brány).
 • Dále kalvárie, z nichž některé zobrazují stovky malých kamenných postaviček. obrázkové knihy z granitu.
 • Za poznání stojí též bretaňské velké nebo menší poutní svátky, pozoruhodné projevy bretaňské lidové víry, kde jsou letní návštěvníci vždy vítáni.
 • Originální je také tradiční Fest-Noz (Svátky noci), při nichž se shromažďují malí i velcí, dobří tanečníci i začátečníci.

 

Bretaňská města

Bretaň je země námořníků. Města tu vznikala především v těsné blízkosti moře. Ale i města od moře vzdálenější jsou zajímavá a významná. Mnohá  se pyšní pozoruhodně zachovaným historickým dědictvím, jakožto bývalá místa jarmarků a trhů nebo aktivní a čilá poutní místa. Spojení mezi nimi je v souřasné době snadné díky vynikající silniční síti, vytvořené ze silnic dálničního typu.

Opatství Mont Saint Michel

 • Za vstupní bránu bretaňského kraje lze považovat slavné opatství Mont Saint Michel, vystavěné na žulovém ostrově uprostřed mořské zátoky. Mont Saint Michel leží sice ještě na území Normandie, avšak vzhledem ke skutečnosti, že město společně s klášterem představuje po Paříži a Versailles třetí nejnavštěvovanější místo Francie, je zastávkou též turistů putujících do Bretaně.
  Ostrov od pevniny vzdálený dva kilometry je s pevninou spojený uměle vytvořenou silnicí. Výjimečný jev nastává během odlivu, kdy se voda stahuje až do vzdálenosti 15 kilometrů a klesá o 14 metrů.

Metropole Bretaně Rennes

 • Z bretaňských měst by si návštěvníci neměli nechat ujít prohlídku hlavního města Rennes, dynamického místa s bohatou minulostí. Rennes nabízí atmosféru středověkých úzkých a křivolakých uliček, které jsou roubeny domy s dřevěnou konstrukcí.

Přístav Brest

 • Do významného námořního přístavu Bretaně Brestu je nejlepší přijet  tři dny před první srpnovou nedělí, kdy je tu jedna z největších folkloristických slavností Evropy s mezinárodním dudáckým festivalem. Při slavnostech je náměstí zaplněno místními lidmi v krojích, ženy přitahují pohledy typickými bílými čepci o výšce až jednoho metru.

Přístav Saint Malo

 • K dalším vyhledávaným zastávkám náleží bývalý korzárský přístav Saint Malo, opevněný historickými středověkými hradbami. Toto starobylé město se proslavilo především v 16. století v boji korzárů proti Angličanům. V 19. a na počátku 20. století plnilo město úlohu důležitého rybářského přístavu, dnes je transoceánský rybolov na ústupu dennímu lovu.
  Saint Malo je rodným městem mořeplavce Cartiera, objevitele Kanady, či spisovatele F. R. de Chateaubrianda.

Další zajímavá města Bretaně

 • Jedno z největších měst Vitré má pozoruhodný zámek, jehož věž skýtá překrásný pohled na řeku Vilaine.
 • Lázeňské město Dinard nabízí nejen pěkné pláže, ale i nádherné procházky. Nedaleko odsud se nachází přílivová elektrárna Rance, jedinou svého druhu na světě. Navštívit ji lze po celý rok.

Smaragdové pobřeží

 • Na nejsevernějším výběžku pobřeží, 78 km severozápadně od Rennes, se nalézá podle místních obyvatel nejkrásnější místo na světě – mys Cap Fréhel. Je tvořen obrovskými strmými skalními útesy z červenavých, šedých a černých pískovců.
  Smaragdové pobřeží kolem mysu Cap Fréhel spolu s přilehlými neobydlenými ostrovy tvoří přírodní rezervaci Landes de Cap Fréhel.
  Z těchto míst je nádherný výhled k mysu Pointe de Grouin, vzdálenému asi 40 km. Za příznivého počasí je možné odtud dohlédnout až na Anglonormandské ostrovy.

Foto: Francie, Bretaň (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.