Dějiny Francie jsou bez nadsázky dějinami celé Evropy. Nebylo historického období v zemi galského kohouta, jejíž ohlasy by nezasáhly další evropské země. Dějiny Francie byly a stále jsou tématem pro umělce všech oborů: hudba, výtvarné umění, literatura, divadlo, film… Některá z uměleckých děl přibližují dějinné události laické veřejnosti srozumitelněji, než přesné, ale trochu “suchopárné” práce historiků.

Dějiny Francie

Římská Gálie

 • Gálií je označována éra, kdy bylo území dnešní Francie obýváno Kelty. Období končí římskou kolonizaci. (To byla doba Asterixe...*)

Středověká Francie

 • Období od 6. do 15. století je ve znamení stěhování národů. Zahrnuje éru vlády Merovejců, Karlovců a Kapetovců,nejdůležitějších francouzských rodů. (Období přibližuje například film François Villon, básník a tulák).

Stoletá válka s Anglií

 • Stoletá válka trvala přes 14. a 15. století. Francie válčila s Anglií. Významnou postavou doby je Jana z Arku (Panna Orleánská),  která svým charismatem posílila “válečnou morálku” prohrávajících francouzských vojsk. (Například film Johanka z Arku, natáčený i v Česku§.

Renesance ve Francii

 • Nejklidnější doba Francie, kdy vládl František I., velký příznivec umění (které mělo “zelenou” v době renesance i v jiných evropských zemích). Během renesance se ve Francii děly náboženské reformy  -Jean Calvin, rozmach protestantství. (Charakteristické zámky na Loiře)

Náboženské války

 • Náboženské války byly přímým důsledkem náboženských reforem. Boje mezi katolíky a protestanty vyvrcholily Bartolomějskou nocí, masovým povražděním protestantů. Nepokoje ustaly, když na trůn usedl Jindřich IV., která svým ediktem zajistil oběma náboženským skupinám stejná práva. (Román Mládí krále Jindřicha IV. od Heinricha Manna.)

Absolutistická monarchie

 • Královská moc nabyla absolutního postavení v době vlády Ludvíka XIII. a Ludvíka XIV. (“Krále Slunce”). Královský absolutismus začal vyvolávat nepokoje. Ve Francii dochází k významnému stavebnímu rozkvětu – výstavba Versailles. (Mnoho literárních a filmových děl, nejnovější například film A Little Chaos.)

Velká francouzská revoluce

 • Dějinná událost, která svým příkladem ovlivnila vývoj v mnoha zemích Evropy i světa. Víc v samostatném článku Velká francouzská revoluce. 

19. století: Napoleon a Komuna

 • Doba napoleonských válek (viz samostatný článek Napoleon Bonaparte) představující období zvaná První císařství, Restaurace monarchie, Druhá republika, Druhé císařství a Pařížská komuna. Rozvoj průmyslu a železnice. (Dílo Victora Huga, mnoho filmů o Napoleonovi, například britský Napoleon)

Francie 20. století

 • Po krátké době slavného vstupu do nového století začíná první světová válka, v níž Francie bojovala na straně Dohody. Francií procházela tak zvaná západní fronta. (Na západní frontě klid, Im Westen nichts Neues, román Ericha Marii Remarqua.)Německo zaútočilo na Francii přes Belgii, aby se vyhnulo francouzským pevnostem.
  Evropa se sotva vzpamatovala z jedné války a začíná druhá světová válka. Při bitvě o Francii roku 1940 se odpor Francie se po rozsáhlých ztrátách během tří týdnů zhroutil. Paříž byla do roku 1944 okupována Německem.
  Ale právě ve Francii se uskutečnila operace Overlord, jak zněl krycí název vylodění v Normandii. To byl počátek konce německé armády (víc v samostatném článku Normandie, film Normandie).
  Po ukončení války  se po francouzských válkách v Alžírsku a Indočíně rozpadá koloniální panství Francie. (Film Indočína).

*Část dějin Francie vypravují příhody Asterixe

„Rok 50 před Kristem. Římané už obsadili celou Galii. Celou? Ba ne! Jedna malá vesnice ještě odolává…“ Tímto úvodem začínají všechna komiksová dobrodružství galského válečníka Asterixe a jeho dobrosrdečného druha Obelixe, který jako dítě spadl do kotle s čarovným nápojem, a tak navždy získal nadpřirozenou sílu.

První Asterixovy příhody se objevily v roce 1959 a svým zvláštním kouzlem a důvtipnou hrou s historií si rychle získaly popularitu. Asterix se dokonce stal jedním ze symbolů Francie: už v roce 1965 po něm pojmenovala svou první umělou družici. 

Asterix učí historii Francie na celém světě

Komiksů s Asterixem se na celém světě prodaly na stovky milionů výtisků. Nejvíce se čte francouzsky a německy, ale v menších nákladech vychází v dalších osmdesáti jazycích, včetně latiny a esperanta.

Autorům Asterixe, scenáristovi René Goscinnymu a kreslíři Albertu Uderzovi, se podařilo vytvořit svět, který baví děti i vědce, Francouze i cizince. Dobrodružné příběhy galských bojovníků, kteří díky kouzelnému nápoji druida Panoramixe odolávají římské přesile, jsou mimo jiné plné citací a hrátek s výkladem historie a parodií na národní stereotypy. V prvních 24 příbězích například napočítal jeden „asterixovský badatel“ 750 slovních hříček a několik stovek výtvarných citací a skrytých karikatur.

 • Například v příběhu Asterix u Belgů je scéna vesnické hostiny, která je karikaturou slavného obrazu vlámského malíře Pietra Brueghela staršího.
 • A v sešitu Asterix v Helvetii je hlavním pořadatelem římských orgií jakýsi Fellinus, který se nápadně podobá slavnému italskému režisérovi Federiku Fellinimu.

Asterix seznamuje děti i dospělé s historií Francie s mnohem větší účinností, než suchopárné učebnice. A čtenáři se báječně baví už skoro šedesát let.

Ilustrační foto: pixabay.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.