Jedním z nejnavštěvovanějších míst, kde dochází k spontánním uzdravením, jsou Lurdy ve Francii. Dne 11. února 1858 tu došlo k události, která způsobila, že se Lurdy staly poutním místem – došlo zde údajně ke zjevení Panny Marie. Od té doby v Lurdách došlo asi k několika tisícům zázračných uzdravení. Poutní a světoznámé Lurdy leží v údolí pod horskými štíty Pyrenejí na březích řeky Gávy, která vytéká z jezera Gavarnie.

Lurdy: Město, které žije ze zázraků

V minulosti byly Lurdy důležitým strategickým místem v kraji Bigorre. Dominantou byl zdejší hrad, který je dnes přeměněn na muzeum Pyrenejí.

K rozvoji malého městečka došlo až během poslední čtvrtiny devatenáctého století. V roce 1858 se zde od února do července čtrnáctileté nevzdělané dívce Bernardetě Soubirousové celkem osmnáctkrát zjevila Panna Marie. Brzy se ukázalo, že voda z pramene v Masabiellské jeskyni má léčivé účinky. 

Touha po uzdravení je silná

Dnes městem projde ročně miliony poutníků, které sem přivádí známé lurdské zjevení a touha po uzdravení. Setkáváme se zde s poutníky, kteří věří, že se splní jejich přání. Pijí vodu, účastní se bohoslužeb a nechávají zapálit svíčky Panně Marii. Za splněná přání pak nechávají vyrýt své poděkování do mramorových desek, kterými jsou pokrývány stěny zdejších chrámů.

Turisté ale navštěvují i další pamětihodnosti a okolní krásné hory. Přímo v Lurdech a nejbližším okolí jsou stovky hotelů, množství kempů, možnost koupání v bazénech i jezeře Gaube. Každý turista si může zvolit sportovní vyžití od jízdy na kole, přes golf, kanoistiku, horolezectví, paragliding, až po zimní sporty. Funguje zde vzorové informační středisko bohatě zásobené propagačními materiály.

Legenda o mariánském zjevení

Svatá Bernadeta (Bernadette Soubirous-ová 1844 – 1879) byla chudá čtrnáctiletá dívenka z Lurd (Lourdes) v jižní Francii. Vyrůstala v chudé rodině, nemohla chodit do školy, proto pomáhala rodičům. Už jako malá pásla ovce, sbírala dříví a když jí bylo 14 let, nastal v jejím životě zlom.

Vypráví se, že jednoho únorového dne roku 1858 sbírala u řeky naplavené dřevo a náhle v průrvě skály spatřila krásnou paní, oblečenou v bílém plášti, držící v ruce růženec. Opakovaně se postavy v bílém ptala, kdo je. O měsíc později, v březnu, zaslechla prý Bernardeta líbezný hlas: „Jsem Neposkvrněné Početí“. Těmito slovy se představila Panna Marie dívce Bernardetě.

Během půl roku (od 11. února do 16. července 1858), čtyři roky po prohlášení I. vatikánského koncilu, že článek víry o Panně Marii uchráněné poskvrny prvotního hříchu je pravdivý a Bohem zjevený, došlo k osmnáctinásobnému zjevení Panny Marie dívce. Při posledních setkáních Panna Maria předala Bernardetě několik rad a vzkazů pro kněze a vybídla ji k pokání za všechny hříšníky světa.

Po zjevení vytryskl léčivý pramen

Případ Bernardety se dostal do povědomí celé Evropy. Na místě zjevení se objevil léčivý pramen a již v prvních letech po události zde došlo k náhlým zázrakům uzdravení.

Bernadeta Soubirousová neustále navštěvovaná poutníky, se před jejich rostoucím zájmem uchýlila do kláštera milosrdných sester v Nevers nad Loirou. Přijala jméno Marie Bernarda a ač sama trápena bolestmi a nepochopena řeholnicemi, věnovala se v klášteře ošetřování nemocných, dokud 16. IV. ve svých třiceti pěti letech neskonala. Papež Pius XI. ji v r. 1933 prohlásil za svatou. Její osudy zpracovalo více autorů, k nejznámějším patří německy píšící Pražan Franz Werfel a jeho „Píseň o Bernadetě“.

„Zázraky“ kontroluje lékařský institut

Nemocní stále přijíždějí na vozíčkách k místu zjevení a čekají na ulehčení svého údělu. Okamžitá uzdravení jsou vzácná. Přesto jejich seznam s doklady v mezinárodním lékařském institutu v Lurdech přesvědčují, že člověk ve spojení s vírou dokáže zázraky:

  1. duchovní síla Lurd,
  2. dobré léčivé vlastnosti posvátné respektive léčivé vody
  3. a síla lidské vůle

působí každoročně nová a nová zázračná uzdravení. Samozřejmě, že ne každému nemocnému se dostane Boží milosti, přesto naděje volá do Lurd ve Francii denně tisíce návštěvníků – nemocných i těch zvědavců. S „přímluvou“ Panny Marie se prý takto uzdravili před jeskyní v Lurdech mnozí chromí a nemocní tělesně i duševně.

Foto: Chrám v Lurdech (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.