Mont Blanc je se svými 4807 metry nad mořem nejvyšší horou Francie i Evropy. Leží v Savojských Alpách na francouzsko-italských hranicích. V údolí pod ním je známé lyžařské středisko Chamonix. Po celá staletí vzdoroval vrchol nejvyšší hory Evropy Mont Blancu svým přemožitelům. Kdo byl ale prvním tuto horu pokořil? Historické záznamy naštěstí dávají odpověď.

Kdo najde cestu na Mont Blanc?

Na rozhraní Francie a Švýcarska se tyčí nejvyšší hora Evropy Mont Blanc vysoká 4807 metrů nad mořem, která však byla až do druhé poloviny 18. století považována za nedostupnou. Hora vzbuzovala svou výškou vždy pozornost horolezců, a tak byla vypsána kolem roku 1760 odměna pro toho, kdo objeví směr, který umožní výstup na její vrchol.

Na Mont Blanc pro slávu i pro peníze

Místní horalé v touze získat vypsanou odměnu hledali cestu, která by umožnila výstup na vrchol hory, ale všechny jejich pokusy byly marné. Hledači cesty většinou podlehli velké námaze stoupání do výšky, horské nemoci, nebo se museli vrátit pro špatné počasí zpět s nepořízenou.

Mont Blanc: Nejvyšší hora Evropy

  • Roku 1783 se pokusil o výstup ženevský přírodovědec Bourrit, ale i on a jeho průvodci se museli pro nepohodu vrátit zpět, bez dosažení vytčeného cíle.
  • Roku 1785 opakuje Bourrit společně s dalším vědcem Saussurem pokus vystoupit na Mont Blanc. K zajištění úspěchu vyslali oba vědci předem několik mužů, aby postavili na úpatí Aiguille de Gouté přístřeší z kamení, kde by mohli přenocovat. Výprava v této kamenné chatrči přenocovala dvě noci, ale nepodařilo se jí proniknout až do takové výše, aby byl výstup k vrcholu možný. Celá výprava skončila nezdarem.
  •  Krátce poté se podobného podniku odvážil Michel Gabriel Paccard s několika místními lidmi. Při výstupu samém narazili na spleť ledovcových trhlin a únavná cesta v hlubokém sněhu přiměla i tuto výpravu vrátit se zpět s nepořízenou.

Michel Gabriel Paccard (1757-1827) byl lékařem a alpinistou , občanem království Sardinie . Narodil se v Chamonix , studoval medicínu v Turíně . Díky svému nadšení probotaniku a minerály se setkal s Horacem Bénédictem de Saussurem, který vypsal soutěž  o nalezení cesty na Mont Blanc.

Rok 1786: Mont Blanc pokořen!

Jeden z domorodých účastníků této výpravy, Jakub Balmat, se odloučil od výpravy, aby pátral na vlastní pěst po schůdnější cestě k vrcholu.

Statečný muž hledal celé pozdní odpoledne až do tmy. Noc strávil chozením po malé plošince, a sotva se rozednilo, pokračoval ve svém pátrání.

Vystupoval stále výš k vrcholu hory a skutečně došel tak daleko, že viděl, že další cesta je bez velkých překážek. Po návratu dolů okamžitě sdělil svůj objev Paccardovi a oba se připravili na novou výpravu. Vyšli ráno 7. srpna 1786, přenocovali v chatrči pod Aiguille de Gouté a druhý den v 18 hodin za pěkného počasí skutečně šťastně vystoupili na vrchol hory. Sestup provedli za jasné měsíční noci bez úrazu některého z obou horolezců. Druhý den ráno byli již zpět dole v údolí.

Mont Blanc byl poprvé pokořen. Touha dobýt jeho vrchol se naplnila dne 8. srpna 1786.

 

Prvovýstup potvrzen notářem

O úspěšném pokoření vrcholu Mont Blancu  Paccardem a Balmatem je v chamonixském archivu uložen notářský zápis tohoto znění:

„My, podepsaní, Adolphe Trangott de Gersdorf de Maffersdorf a Charles André de Mayer, kteří jsme přišli do Chamonix vidět ledovce a jiné zvláštnosti krajiny, spatřili jsme 8. srpna 1786 dalekohledem, že vážený Michel Gabriel Paccard, doktor všeho lékařství, přišel se svým vůdcem Jakubem Balmatem na vrchol Mont Blancu v 6 hodin 23 minuty večer a viděli jsme je procházet se tam. Zůstali na vrcholu půl hodiny a počali sestupovat v 6 hodin 57 minut. Toto vše jsme pozorovali svými dalekohledy, s námi to pozorovalo též mnoho obyvatel z Chamonix. To potvrzujeme svými popisy na žádost dr. Paccarda. V Chamonix, 9. srpna roku 1786.“

Zdroj: S využitím Dr. J. Čermák, Člověk a hory

Foto: Mont Blanc, nejvyšší hora Evropy (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.