Podivuhodný Korsičan, který vstoupil do dějin jako slavný Napoleon Bonaparte, se narodil ve znamení Lva 15. srpna 1769 a zemřel ve vyhnanství na ostrově Svatá Helena v roce 1821. Přes různá hodnocení jeho osobnosti zůstává historiky podloženou skutečností, že to byl muž nadmíru ješitný a posedlý touhou být ve všem nejlepší.

Napoleon Bonaparte: Podivuhodný život

Asi 180 km od francouzského pobřeží vystupuje z vod Středozemního moře hornatý ostrov Korsika. Od roku 1769 patří Francii. A právě v tomto roce se tu ve městě Ajaccio narodil Napoleon Bonaparte. 

Obraz Napoleona Bonaparte

NapoleonBonaparte pocházel z korzické šlechtické rodiny. Po řadě vojenských úspěchů a rychlém postupu v kariéře politika a vojevůdce uskutečnil v listopadu 1799 státní převrat a po třech letech se stal konzulem.

Obnovil systém sesterských republik v Itálii, reorganizoval státní správu a vybudoval armádu. Upevňoval republikánskou diktaturu, která ale postupně přerostla v diktaturu osobní.

 • Rok po vyhlášení císařství (1805) byl korunován králem Itálie.
 • O rok později byl pod Napoleonovým protektorátem vytvořen Rýnský svaz, čímž zanikla říše římská.

Napoleon: Vzestupy a pády

Napoleonova expanzionistická politika zajistila Francii mocenskou převahu nad státy západní a střední Evropy. Výsledkem nové politické situace a mocenských kalkulací byl jeho druhý sňatek s dcerou rakouského císaře Františka II. Marií Luisou.

Porážka ve válce s Ruskem roku 1812 přispěla k rozpadu císařství.

 • Již dva roky na to byl Napoleon protifrancouzskou koalicí donucen vzdát se trůnu a vykázán na ostrov Elbu.
 • Roku 1815 se opět, ale jen na sto dní, zmocnil trůnu.
 • Ovšem po prohrané bitvě u Waterloo abdikoval 22. června 1815 a poslední roky života strávil jako zajatec Britů na ostrově sv. Heleny.
 • Když ve svém druhém vyhnanství na ostrově sv. Heleny rekapituloval své plány v Evropě, tvrdil, že vítězové od Waterloo ukradli jeho myšlenky, neboť on prý také směřoval k evropskému kongresu a Svaté alianci.

Za ušlechtile se tvářícími Napoleonovými názory se však skrývala realita tvrdého podrobení Evropy francouzskou armádou a císařova diktatura.

Napoleon byl typickým představitelem Lva

Napoleon Bonaparte, známý francouzský vojevůdce a státník (15. 8. 1769- 5. 5. 1821) se narodil se ve znamení Lva a jeho pověsti dostál celým svým životem. Totiž Lvi narození mezi 13. a 22. srpnem prý podle atrologů bývají odvážní, podnikaví a často také agresívní. Mívají silnou vůli a jsou velmi důslední v uskutečňování zvolených cílů. Bývají současně příliš sebevědomí a impulzívní.

Napoleonovy osudové ženy

Ze všech žen, s nimiž Napoleon Bonaparte přišel nějakým způsobem do styku, měla na něho největší vliv jeho první manželka Marie Josephina Tascherová de la Pagerie, která je známá pod zjednodušeným jménem  Josefína. S touto kreolkou, živou, rychlou v pohybech i řeči, která ve svých dvaatřiceti letech mnoho prožila, se Bonaparte seznámil v pařížském salonu madame Therese Talienové koncem roku 1795.

Napoleonovy dynastické choutky byly nakonec uspokojeny v roce 1810 sňatkem s dcerou rakouského císaře Františka I. a Marie Terezie Neapolské, Marií Luisou. Narodila se v roce 1791, tudíž byla o 22 let mladší než Napoleon. Když Napoleon 5. května 1821 v 17 hodin a 50 minut umíral, zašeptal jako poslední slova svého života právě jméno Marie Louisy. I v závěti na ni myslel. Odkázal jí své krajky a srdce naložené v lihu jako důkaz své velké lásky.

Napoleonův „občanský“ zákoník

Napoleonův Občanský zákoník (Cod Civil) z roku 1804 obsahoval řadu článků, které upravovaly vztahy v tehdejší rodině.

 • Například článek 213 vymezoval poměr mezi mužem a ženou tak, že „muž je své ženě povinen ochranou, žena svému muži poslušností.“
 • Císař také posunul věkovou hranici pro vstup do manželství na šestnáct let u děvčat a osmnáct let u chlapců. O tom, že se jednalo o radikální rozhodnutí, svědčí fakt, že ve Francii se mohla děvčata předtím vdávat v jedenácti letech a chlapci ve čtrnácti.
 • V článku 312 se uvádí, že „otcem dítěte počatého za manželství jest manžel“. Tím zákon „udeřil“ dosti silné na problém cizoložství.
 • Za zmínku stojí i fakt, že z celkového počtu 2281 článků zákoníku jich většina platí až do dnešní doby.

 

Na čem si Napoleon pochutnal

Kromě kuřete Marenga, které si snadno můžeme připravit i doma, si Napoleon oblíbil i různé varianty polévek. Ty bývají většinou od sebe odlišeny vkládanými doplňky. Napoleon miloval především lehké vývary.

 • Napoleonův vývar: Hovězí vývar doplněný taštičkami s nudlového těsta, které se plní račím masem.

Foto: Obraz Napoleona Bonaparte (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.