Francie je země ležící na západě evropského respektive euroasijského kontinentu. Rozlohou je čtvrtou evropskou zemí, v Evropské unii je státem největším. Ve Francii žije 66 318 000 obyvatel. Francie má některá území i mimo evropský kontinent. Francie je zakládajícím členem Evropské unie, členem jiných evropských i celostátních orgánů a Severoatlantické aliance (NATO).

Počet obyvatel, rozloha Francie

Čtvrtou největší zemí Evropy a první co do velikosti v Evropské unii je Francie. Její rozloha na pevnině (tak zvaná metropolitní Francie) je 547 030 km². Celková rozloha – včetně zámořských území – činí 674 843 km².

Francie je země velmi vyspělá, a to nejen v evropské, ale i v celosvětovém kontextu.

 • Nejdůležitějšími odvětvími francouzského hospodářství byly v roce 2015 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (23,0 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (17,7 %) a průmysl (14,1 %).
 • Hlavními vývozními trhy Francie jsou Německo, Španělsko a Spojené státy. Francie dováží nejvíce z Německa, Belgie a Itálie.

Demografické údaje

Podle statistických údajů měla k 1. 1. 2015 Francie 66 318 000 obyvatel. Průměrný roční přírůstek činí 275 000 obyvatel za posledních deset let (pohybuje se mezi 240 až 300 000 obyvateli ročně).

Národnostní složení

Ve Francii je uzákoněno právo na dvojí občanství. Není nutné se po získání francouzské státní příslušnosti vzdávat občanství původní země. Asi pět procent francouzských občanů má dvojí příslušnost (v tomto čísle nejsou zahrnuti francouzští občané ze zámořských území).

Asi devadesát procent státních příslušníků s dvojím občanstvím jsou přistěhovalci nebo jejich potomci. Přičemž asi polovina imigrantů si ponechalo i občanství původní země.

Poměr obyvatel, kteří si ponechávají původní občanství:

 • Jihovýchodní Asie: méně než 10 %
 • Země Magrebu (Severní Afrika): 55 %
 • Turecko: 55 %
 • Portugalsko: 43 %

Většina nových občanů ze zemí Evropské Unie si po přijetí francouzského občanství ponechává své původní občanství, s výjimkou imigrantů ze Španělska a Itálie.

Náboženské složení

Ve Francii je zákonem z 6. dubna roku 1972 zakázáno „shromažďovat či zacházet s informacemi osobního charakteru, které přímo či nepřímo poukazují na rasový nebo etnický původ a politické, filozofické či náboženské názory“. Proto se obyvatelé podle náboženského vyznání rozdělují pouze na základě studií. Poslední zveřejnění je z roku 2007.

 • Katolická církev: 59,7 %
 • Ateisté nebo ostatní náboženství: 31,5 %
 • Islám: 6,3 %
 • Protestanté: 1,7 %
 • Židé: 0,8 %

 

Francie: Statistické údaje

 • Hlavní město: Paříž
 • Rozloha: 633 187 km2
 • Počet obyvatel: 66 318 000 (2015)
 • Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 13,1 % (2015)
 • Hrubý domácí produkt (HDP): 2,184 bilionu EUR (2015)
 • Úřední jazyk: francouzština
 • Politický systém:  republika s poloprezidentským systémem
 • Vstup do EU: 1. ledna 1958
 • Počet křesel v Evropském parlamentu: 74
 • Měna:  Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999
 • Je součástí schengenského prostoru
 • Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví Rady EU se Francie ujala dvanáctkrát, poprvé v roce 1959, naposledy v roce 2008.

Ilustrační foto: pixabay.com

Zdroj: S využitím informací MZV ČR a oficiálních internetových stránek EU

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.