Čím je pro nás Vltava, pro Rakušany Dunaj nebo pro Rusy Volha, je pro Francouze řeka Seina. Na jejích březích se rozkládá i metropole Francie Paříž. Seina pramení poblíž města Dijonu, ústí poblíž města Le Havre ústí do Seinské zátoky Lamanšského průlivu. Řeka Seina je využívána hospodářsky, jedná se o hlavní říční dopravní cestu.

Siena – od pramene k ústí

Řeka Seina nemá jeden konkrétní pramen, její počátek je proto označován jako pramenná oblast. Ta se nachází na jihu náhorní planiny Langers, nedaleko Dijonu (historické město na východě Francie na řece Ouche, hlavní město departmentu Côte-d’Or a regionu Burgundsko-Franche-Comté). Širokým úvalem teče Seina na severozápad, protéká Pařížskou pánví k Paříži.

Seina v Paříži

Do hlavního města přitéká od jihovýchodu, vytváří mohutné smyčky a odtéká severozápadním směrem.

Hlavní město rozděluje na dvě části: tak zvaný pravý břeh (severní) a menší břeh levý (jižní část).

  • Délka průběhu Seiny v Paříži se uvádí přes 12 kilometrů,
  • hloubka 3,5 až 5,7 metru,
  • šířka Seiny v Paříži je od 30 do 200 metrů.

V Paříži Seinu přetíná 37 mostů, čtyři z toho jsou jen pro pěší, dva z nich jsou železniční. Pod Seinou je vedeno několik linek metra. Říční linka Voguéo funguje v rámci městské hromadné dopravy, kromě toho se Seině plaví množství výletních a vyhlídkových lodí.

  • Pro Paříž je Seina tak symbolická, že bárku na vlnách má i znak města Paříže.
  • Nábřeží Seiny v Paříži je architektonický celek zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Na průtoku Paříží říční tok člení dva přirozené ostrovy – v minulosti jich bylo víc, ale byly při různých stavbách připojeny k břehům.  Třetí současný ostrov je přehradní hráz vytvořená roku 1825 při stavbě mostu Grenelle.

Z Paříže směr Lamanšský průliv

Po upuštění metropole je koryto Seiny členité. Řeka směruje k Le Havre (francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Normandii), kde ústí v místě Seinské zátoky do Lamanšského průlivu (část Atlantského oceánu, která odděluje Velkou Británii a severní Francii, spojuje Keltské moře a Severní moře a je nejrušnější lodní dopravní cestou na světě).

  • Vliv přílivu se projevuje až do vzdálenosti 35 kilometrů nad město Rouen, kde tomu je přizpůsobena kanalizační síť.
  • Zaplavení Paříže zabraňují hydrotechnická díla na řece a jejich přítocích nad městem.

 

Doprava po Seině

Seina je dlouhá 776 kilomerů. Je hlavní dopravní tepnou Francie. Říční doprava je možná do města Troyes Troyes (francouzské město ležící asi 150 kilometrů jihovýchodně od Paříže v départementu Aube a v regionu Grand Est). V horní části je doprava vedena bočním kanálem a od ústí řeky Aube níže už přímo po řece.

Do ústí řeky lodě vplouvají přes Tancarvilleský kanál – z důvodu vysokých přílivů. Námořní lodě s ponorem do 6,5 m mohou od moře plout do vzdálenosti 120 kilometrů do Rouenu, s ponorem do 3,2 m dále do Paříže a výše s ponorem do 1,3 m.

Hlavní přístavy na řece jsou Paříž, Rouen a Le Havre.

Přítoky řeky Seiny

  1. Zprava – Aube, Marna, Oise
  2. Zleva – Yonne

Soustavou vodních kanálů má Seina spojení s řekami Somma, Šelda, Máza, Rýn, Saôna, Loira.

Foto: pixabay.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.