Bránou Bretaně bývá označována metropole nejzazším výběžku západní Evropy. Rennes je městem zeleně a vody. Ale také město studentů, historie a mezinárodní spolupráce. Při cestování po Bretani bude zastávka v Rennes příjemným a zajímavým zastavením. Promyšlená strategie rozvoje lidského a technologického potenciálu vynesla Rennes statut evropského města.

Rennes, metropole Bretaně

V místě, kde se na spojnici měst Lyon a Erquy nacházelo v 5. století důležité sídlo, najdeme dnes bretaňské hlavní město Rennes. Rennes je střediskem aglomerace čítající 350 tisíc osob. Vykopávky pod městskou dlažbou postupně odkrývají unikátní železářský komplex, který potvrzuje významnou roli metalurgie v románské epoše.

Opera (divadlo) v Rennes

  • V 10. století bylo rezidencí bretaňských vévodů;
  • od roku 1554 sídlem bretaňského parlamentu. Jeho role politická, náboženská a v soudnictví se vryla do historie. Rennes je postaveno na soutoku dvou řek Ille a Vilaine, jejichž názvy vytvořily jméno celého departementu. Město se v éře galo-románské jmenovalo Condate.
  • V 15. století se ve Ville-Haute, sídlišti obehnaném zdmi, usídlili obchodníci a soukeníci, zato druhý břeh řeky poskytoval útočiště spíše koželuhům.

Požárem k rozkvětu

V roce 1655 architekt Salomon de Brosse vystavěl v srdci hlavního města Parlament států Bretaně. Nádherná monumentální stavba se stala základem renneského architektonického stylu 18. století.

V roce 1720 způsobil opilý truhlář obrovský požár, který proměnil v popel palác a další tisíce domů. Dřevěné gotické město za zdmi Ville-Haute zmizelo v plamenech. To byla příležitost pro architekty z versaillského dvora. Jacques Gabriel vypracoval plán rekonstrukce, na náměstí Place Neuve vybudoval monumentální celek složený ze soudu, z věže s orlojem a radnice. Jeho velkým dílem se stalo Náměstí Parlamentu, které bylo slavnostně inaugurováno v roce 1726. Je typické stavbami jemně vykreslenými žulovými arkádami, ionskými sloupy a balkóny s umělecky zdobeným železným zábradlím.

Ladící směsice stylů

V bretaňské metropoli se mísí různé architektonické styly, domy z hrázděného zdiva v úzkých a křivolakých uličkách kontrastují s elegancí šlechtických domů ze 17. století na náměstí Bretaňského parlamentu a symetrickou architekturou radnice s kolmými ulicemi v okolí.

  • Kousek od náměstí Place des Lices, kde se konají pověstné velké trhy, najdeme masívní brány Mordelaises, které ve středověku Rennes obepínaly.
  • Naproti radnici mělo být postaveno sídlo guvernéra. K tomu však nedošlo a na jeho místě vyrostlo až v 19. století městské divadlo.
  • V 19. století rovněž bratři Bülherové vybudovali přímo ve středu města obrovský nádherný park Thabor s botanickou zahradou.

Rennes. Město, kde se dobře žije

Svým obyvatelům, návštěvníkům i studentům se Rennes nabízí jako půvabné a přívětivé místo, kde se dobře žije. Blízkost moře prosycuje ovzduší mořským jódem, a tím město nabývá osvěžující atmosféry. V oblasti urbanismu má Rennes vysoké ambice. Dokázalo vytvořit rovnováhu klasické architektury se současnou. Rennes je městem zeleně a vody, uvádí se v propagačních materiálech.

Historická tvář města se však nemíní zakonzervovat do své minulosti, město pulzuje životem, mládí oživuje uličky Saint-Michel a Saint-Malo, kde si našly místo studentské kavárny a bary.

Na druhé straně řeky je město modernější. Od té doby, kdy vlaky TGV přiblížily Rennes na pouhé dvě hodiny k Paříži, se město vyvíjelo zejména kolem železničního nádraží.

Město nových technologií

Rennes získalo dobrou pověst v oblasti nových technologií, které přispívají k image města. Promyšlený rozvoj byl korunován zejména výzkumným střediskem telekomunikací CCETT (Centre commun d´études de télédiffusion et télécommunications). Významné podniky okamžitě vycítily svou příležitost a ve městě se již etablovaly automobilky, firmy zaměřené na elektroniku, informatiku, komunikace a agrovýživu. Technologické centrum Atalante je symbolem spojenectví: univerzita – výzkum – výroba.

Středisko mezinárodního partnerství měst

Rennes se jako rezidence bretaňských vévodů a sídlo bretaňského parlamentu v XVI. století zapsalo do historie v oblasti politiky, náboženství a soudnictví.

  • Je městem tolerance, kde dnes žije pestrá směs národností.
  • Navázalo partnerské vztahy s jedenácti městy světa. Jedenáct partnerství a mnohem více forem mezinárodní spolupráce.
  • Střediskem mezinárodních výměn je Mezinárodní dům M. I. R. (Maison internationale de Rennes) a příslušné asociace partnerství měst.
  • Koordinuje svou činnost v rámci sítě Zdravých měst, do které jsou zapojena i některá česká města.

Foto: Divadlo v Rennes (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.