Dějiny Francie

Dějiny Francie jsou bez nadsázky dějinami celé Evropy. Nebylo historického období v zemi galského kohouta, jejíž ohlasy by nezasáhly další evropské země. Dějiny Francie byly a stále jsou tématem pro umělce všech oborů: hudba, výtvarné umění, literatura, divadlo, film… Některá z uměleckých děl přibližují dějinné události laické veřejnosti srozumitelněji, než přesné, ale trochu...

Celý článek