Francie je členem Evropské unie od jejích prvopočátků. V roce 1958 bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS), které ve svých začátcích rozvíjelo hospodářskou spolupráci šesti zemí. Postupně se z něj vytvořilo společenství požívající současný název Evropská unie. Po roce 2013, kdy do EU přistoupilo jako poslední Chorvatsko, tvořilo evropský svazek 28 států. V roce 2016 si v referendu 51,89 % britských hlasujících zvolilo odchod Spojeného království z Evropské unie. Ve francouzském Štrasburku má sídlo Evropský parlament.

Historie Evropské unie

Evropská unie (EU) je svého druhu ojedinělý hospodářský a politický celek 28 evropských zemí, do něhož náleží podstatná část evropského kontinentu.

Francie: Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku

Základy EU byly položeny jen několik let po doznění druhé světové války. První krok evropské integrace spočíval v upevnění hospodářské spolupráce. Vycházelo se z jednoduchého předpokladu: Je méně pravděpodobné, že státy, které spolu obchodují a jsou tak na sobě ekonomicky závislé, vyvolají ozbrojený konflikt.

Mezníky EU

V roce 1958 bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS), které ve svých začátcích rozvíjelo hospodářskou spolupráci šesti zemí: Belgie, Francie, Německa, Itálie, Lucemburska a Nizozemska. Od té doby se vytvořil rozsáhlý jednotný trh, který se neustále rozvíjí v zájmu plného využití svého potenciálu.

 • V této sestavě existovalo evropské společenství do roku 1973, kdy bylo přistoupeno k prvnímu rozšířění o Dánsko, Irsko a Spojené království Velké Británie.
 • V roce 1981, osm let poté, se ke společenství evropských států připojily státy jižní Evropy: Řecko, Portugalsko a Španělsko.
 • V roce 1990 po sjednocení Německa došlo k rozšíření Evropské unie o bývalou Německou demokratickou republiku (pět spolkových zemí BRD). Nedošlo však ke zvýšení počtu členských států.
 • Až za 14 let – v roce 1995 – se Evropská unie rozrostla o státu ze severu Evropy – Finsko a Švédsko, a dále o Rakousko.
 • Norsko v té době na základě celostátního referenda již podruhé odmítlo připojit se k Unii. Z hospodářského hlediska ale Norsko nadále zůstalo členem Evropského sdružení volného obchodu.
 • Pro Českou republiku byl významný rok 2004, kdy byla přijata do Evropské unie. Spolu s Českou republikou do EU v roce 2004 vstoupily státy Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
 • Od 1. ledna 2007 se členy Evropské unie staly Rumunsko a Bulharsko.
 • Sedmé, a do současné doby (leden 20214) poslední rozšíření se uskutečnilo dne 1. července 2013. Součástí Evropské unie se stalo Chorvatsko.
 • Do roku 2016 měla Evropská unie 28 členských zemí.
 • V roce 2016 si v referendu 51,89 % britských hlasujících zvolilo odchod Spojeného království z Evropské unie.

 

O Evropské unii

Evropská unie má rozlohu 4 miliony km² a žije v ní 508 milionů obyvatel, což ji staví na třetí místo na světě za Čínu a Indii. Co se týče rozlohy, největší zemí Unie je Francie, nejmenší je Malta.

 • Evropská unie se snaží zvyšovat životní úroveň občanů tím, že chrání životní prostředí, podněcuje vznik nových pracovních míst, snižuje rozdíly mezi regiony a integruje dříve izolované oblasti rozvojem přeshraniční infrastruktury.
 • Euro (€) je oficiální měnou v 19 z 28 členských států EU. Tyto země jsou společně označovány jako eurozóna.

 

Členské státy Evropské unie do roku 2016

Zkrácený název, stát Vstup
Belgie, Belgické království 1952
Bulharsko, Bulharská republika 2007
Česko, Česká republika 2004
Dánsko, Dánské království 1973
Estonsko, Estonská republika 2004
Finsko, Finská republika 1995
Francie, Francouzská republika 1952
Chorvatsko, Chorvatská republika 2013
Irsko, Irská republika 1973
Itálie, Italská republika 1952
Kypr, Kyperská republika 2004
Litva, Litevská republika 2004
Lotyšsko, Lotyšská republika 2004
Lucembursko, Lucemburské velkovévodství 1952
Maďarsko, Maďarsko 2004
Malta, Maltská republika 2004
Německo, Spolková republika Německo 1952
Nizozemsko, Nizozemské království 1952
Polsko, Polská republika 2004
Portugalsko, Portugalská republika 1986
Rakousko, Rakouská republika 1995
Rumunsko, Rumunsko 2007
Řecko, Řecká republika 1981
Slovensko, Slovenská republika 2004
Slovinsko, Slovinská republika 2004
Spojené království Spojené království Velké Británie a Severního Irska 1973
Španělsko, Španělské království 1986
Švédsko, Švédské království 1995
Celkem do roku 2016 28 členů

Foto: Sídlo Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku (pixabay.com)

Zdroj: S využitím oficiálních informací EU

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.