Maturita, dobrá francouzština nebo angličtina, nepředstáraný zájem o studium, samostatnost, něco našetřených peněz a vůle při studiu pracovat. Dále už snad jen včasné vyřízení nezbytných formalit – a vysokoškolské studium ve Francii není nic nemožného. Odměnou za překonání drobných překážek je velký bonus v podobě kvalitní výuky na renomovaných školách v kosmopolitním prostředí a závěrečný diplom, který otevírá brány budoucích zaměstnavatelů. Studium ve Francii  má úroveň a Francie nabízí místa na svých vysokých školách velkému počtu zahraničních studentů.

Možnosti studia ve Francii

Čeští studenti mají na francouzských vysokých školách výběr z široké nabídky studijních programů.  Na rozdíl od České republiky se mohou rozhodnout pro profesní či výzkumnou orientaci vysokoškolského studia. Profesní programy jsou připravovány ve spolupráci s podniky téhož oboru, takže studenti mají vedle teorie možnost poznat také praktické pracovní metody.

Pařížská Sorbonna

Francie nabízí místa na svých vysokých školách velkému počtu zahraničních studentů. Podmínkou přijetí na vysokou školu je maturitabaccalauréat (maturita je ve Francii státní diplom a umožňuje přístup na univerzitu).

Celé nebo krátkodobé studium

Do Francie mohou zájemci odjet vystudovat vysokou školu v celém rozsahu nebo zvolit nějakou jinou krátkodobou formu vzdělávání. Mohou to být různé:

 • výměnné studijní pobyty (na jeden nebo na dva semestry),
 • letní školy (pořádané o prázdninách),
 • jazykové kursy
 • nebo různé dobrovolnické programy.

Krátkodobé programy jsou formálně jednodušší, protože se na ně neskládají přijímací zkoušky a vyřízení je relativně jednodušší. Protože například u výměnných pobytů se předpokládá, že zájemce už nějakou vysokou školu studuje, je pro něj jednodušší například i získat stipendium nebo jinou finanční podporu.

 • Student může strávit část studia ve Francii a zároveň být zapsán na české vysoké škole. Buď může využít evropského stipendijního programu Erasmus nebo se zapsat na českou univerzitu, která má smlouvy s francouzskými univerzitami a zahrnuje do studijních programů jeden nebo několik semestrů studia ve Francii.

Když ovšem student chce ve Francii začít od prvního ročníku po diplom, musí ve stanoveném termínu poslat standardní přihlášku (klasickou papírovou) a podle regulí školy projít přijímacím řízením. Češi jako všichni členové EU nepotřebují víza ani povolení k pobytu.

 • Pro odjezd do Francie stačí cestovní pas nebo občanský průkaz (jsme v Evropské unii).
 • Každá vysoká škola má vlastní kritéria, o kterých je nutné se informovat.
 • Přihlášky se podávají v březnu, dubnu
 • Kandidatury se obvykle podávají mezi únorem a červnem.
 • Pro přihlášky se čeští studenti mohou obracet přímo na vysoké školy, které si vybrali.

Stejné podmínky vysokoškolského studia platí pro francouzské i evropské studenty.

Kritéria volby školy

Výběr vysoké školy se může řídit podle:

 • vybraného oboru,
 • prestiže školy
 • nebo podle sídla školy.

Každá vysoká škola má své webové stránky, na kterých vždy uvedeny podmínky pro přijetí a seznam otevíraných oborů – stejně jako to je v případě české vysoké školy.

Student ale volí studijní program i podle své jazykové vybavenosti. Pro studium ve francouzštině je doporučena úroveň francouzštiny B2 nebo C1. Lze také zvolit studijní obor v angličtině, ale nelze předpokládat, že budou v takové šíři jako obory ve francouzštině. Znát oba jazyky je výhodou. Čeští vysokoškoláci se ocitají v mezinárodním prostředí, kde kromě francouzštiny uplatní i znalost dalších cizích jazyků.

Systém vysokého školství:

 • Licence (Bakalář): 3 roky studia
 • Master (Magistr): 5 let studia
 • typ „výzkum“
 • typ „profesní“
 • Doktorát: 8 let studia

Vysokoškolské instituce

 • Univerzity: všechny obory
 • Vysoké školy (Grandes écoles): inženýrská studia: všeobecné studium, informatika, chemie, agronomie, obchodní školy
 • Odborné vysoké školy: umělecké školy, architektura
 • Instituty politických studií
 • Krátké studijní programy (2 roky)

Školné ve francouzských školách

Na vysokých školách ve Francii se platí školné, uvádí se obvykle za celý akademický rok. Částky se liší podle škol.

 • Bakalářské školné se pohybuje kolem 170 euro,
 • magisterské plus mínus 220 euro,
 • doktorandské studium asi 340 euro.
 • Studium medicíny a inženýrských oborů je finančně náročnější, asi 550 euro za rok.
 • Soukromé vysoké školy jsou mnohem dražší.

Student ale ještě potřebuje za něco žít. Naštěstí mohou francouzští vysokoškoláci pracovat 964 hodin ročně, což odpovídá 60 % plného úvazku.

Lze požádat o různé studenské podpory například přes MŠMT České republiky (Freemover) nebo lze využít některé z mnoha stipendií francouzského ministerstva zahraničí. Seznam mnoha desítek grantů a stipendií najdete na vyhledávači CampusBourses. Stipendium v programu Erasmu lze získat na tři až dvanáct měsíců pobytu (pokryje životní náklady).

Zdroj: S využitím informací MZV ČR

Foto: Pařížská Sorbonna (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.